012 906 təcili
yardım
070 906 0 906
055 471 5 555
DOKTORLAR AXTARIŞ
AXTARIŞ
ANA SƏHİFƏ / BÖLÜMLƏRİMİZ /

USM


USM - ultrasəs müayinə yüksək dünya stadartlarına cavab verən LOGİQ E9 v ə VOLUSON E8 aparatları vasitəsi ilə aparılır.
Daxili orqanların, yumuşaq toxumaların, vaginal, abdominal, rectal müayinələri , endokrin vəzilərin, uşaqlarda bud - çanaq oynaqlarının ultrasəs müayinəsi aparılır.
Analoqu olmayan Ultrasəs müayinəsi altında biopsiyaların götürülməsi, kistaların ləğvedilməsi icra olunur,şişlərin və daşların olması müəyyən olunur. Aydın görünüşlü palaroid tipli aparatla Şua diaqnostikasının aparılır.
Rəngli Dopleroqrafiya (bütün orqanların) vasitəsi ilə
  • arteriya və venalarda daralma,kirəclərin olması
  • anevrizma, malformasiyalar, trombların təyin olunması
  • varikoz genəlmə, damarların qapaq çatışmamazlığı və bunun ağırlğq dərəcəsi,
  • beyin daxili qan təchizatını təmin edən damarlar ın vəziyyəti
  • orqanlarda qan - damar sisteminin anadan gəlmə anomaliyaları, quruluşu və onların qanla təchizatında olan patalogiyaları
Avropa standartlarına uyğun olaraq aşkarlanır.
BÖLÜMÜN DOKTORLARI